Default Header Image

Examene

 

 

Modalitatea de desfășurare a reexaminării la Disciplina de gastroenterologie:

Reexaminarea se va petrece on-line și va fi sub formă de convorbire orală (caz clinic și/sau bilet cu întrebări).

Fiecare student este obligat sa acceseze linkul în ziua și la ora programată.

Atât studenții, cât și comisia de examinare au obligația de a avea camera video și microfonul calculatorului deschise permanent.

Susținerea examenului on-line este înregistrată integral. În timpul derulării examenului este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace de informare.

Înainte de a începe examinarea, comisia de examen va solicita fiecărui student să se legitimeze, prezentând buletinul de identitate sau pașaportul.

 

Informația privind reexaminarea, facultatea de Medicină nr.1

 
16.09.2020

 

 
23.09.2020

 

 
07.10.2020, 16.10.2020

 

 
02.12.2020

 

 
 26.02.2021
 
 15.03.2021

 

 
 14.04.2021, reexaminare istorică
  Data, ora Link
Comisia 1

14.04.2021,

ora 15.00

meet.google.com/knr-zrhy-wks

 

Studenții sunt informați prin SIMU privind ora programată la care vor susține examenul.  

 

The re-examination at the Discipline of Gastroenterology:

The exam will be online in the form of an oral conversation (clinical case and / or teoretical questions).

Each student is required to access the link on the day and time scheduled.

Both the students and the examination board have the obligation to switch on the video camera and the computer microphone .

The exam is fully registered. The use of any means of information during the examination is strictly prohibited .

Before starting the examination, the examination board will ask each student to identify himself / herself by presenting his / her identity card or passport.

Information about re-examination for student, Faculty Medicine 2

 
16.09.2020:

 

 
23.09.2020:

 

 
07.10.2020:

 

 
02.12.2020:

 

 
14.04.2021, Historical reexamination:

 

Data, ora

Link

Oral and practical exam

14.04.2021, 15:00

 

Test

14.04.2021, 16:30

meet.google.com/gio-zihb-rmi

 

Students are informed through SIMU about the scheduled time, at which they will take the exam.

 

The test for the Internal Medicine: Gastrology, historical reexamination, will take place on 14.04.2021, from 16.30, through the Moodle platform (http://e.usmf.md/).

Students will need to update their previously used Moodle accounts, or create new accounts and enroll in the "Gastroenterology" course. The enrolment key: gastro5ENG.

The test will start at 16.30 and close at 17.35.

Students will connect at 16.20 in Google Meet and during the test they will have the camera and the microphone open.