Default Header Image

Examene

 

 

Modalitatea de desfășurare a reexaminării la Disciplina de gastroenterologie:

Reexaminarea se va petrece on-line și va fi sub formă de convorbire orală (caz clinic și/sau bilet cu întrebări).

Fiecare student este obligat sa acceseze linkul în ziua și la ora programată.

Atât studenții, cât și comisia de examinare au obligația de a avea camera video și microfonul calculatorului deschise permanent.

Susținerea examenului on-line este înregistrată integral. În timpul derulării examenului este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace de informare.

Înainte de a începe examinarea, comisia de examen va solicita fiecărui student să se legitimeze, prezentând buletinul de identitate sau pașaportul.

 

Informația privind reexaminarea, facultatea de Medicină nr.1

 
 Anul de studii 2020 - 2021
 
Reexaminarea Dietetica 15.09.2021
 
 Reexaminarea Medicina internă: gastrologie, 20.09.2021
 
 Reexaminarea Medicina internă: gastrologie, 13.10.2021
 
 Reexaminarea Medicina internă: gastrologie, 15.11.2021
 
 Reexaminarea Medicina internă: gastrologie, 28.01.2022

Reexaminarea la disciplina de Gastroenterologie se va petrece pe 28.01.2022, după cum urmează:

1.  Examenul oral si practic se va petrece on-line, începând cu ora 08.00.

Studenții se vor conecta  în Google Meet, accesand link-ul https://meet.google.com/tsm-dgir-maq și în timpul examenului vor avea camera și microfonul deschise.

Fiecare student este obligat sa acceseze linkul în ziua și la ora programată.

Susținerea examenului on-line este înregistrată integral. 

În timpul derulării examenului este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace de informare.

 

2. Examenul test se va petrece în sala de evaluare academică, blocul nr. 1 Leonid Cobaleanschi.

Atenție: se vor prezenta numai studentii, care nu sunt in carantina!

Studenții sunt informați prin SIMU privind ora programată la care vor susține examenul.  

 

The re-examination at the Discipline of Gastroenterology:

The exam will be online in the form of an oral conversation (clinical case and / or teoretical questions).

Each student is required to access the link on the day and time scheduled.

Both the students and the examination board have the obligation to switch on the video camera and the computer microphone .

The exam is fully registered. The use of any means of information during the examination is strictly prohibited .

Before starting the examination, the examination board will ask each student to identify himself / herself by presenting his / her identity card or passport.

 

Information about re-examination for student, Faculty Medicine 2

 
 2020 - 2021 year
 
 2021 - 2022 year

The test for the Dietetics (reexamination), will take place on 22.09.2021, through the Moodle platform (http://e.usmf.md/).

The reexamination for the Internal Medicine: Gastrology, will take place on 20.09.2021, through the Google Meet platform.

The reexamination for the Internal Medicine: Gastrology, will take place on 13.10.2021, through the Google Meet platform.

The reexamination for the Internal Medicine: Gastrology, will take place on 28.01.2022, through the Google Meet platform.

Students are informed through SIMU about the scheduled time, at which they will take the exam.