Default Header Image

Examene

Întrebările pentru examen, Disciplina de gastroenterologie, anul 2018-2019

Enunţurile testelor pentru examen

 

Questions for the Promotion Exam Gastroenterology

Tests for Exam. Gastroenterology

 

Modalitatea de desfășurare a reexaminării la Disciplina de gastroenterologie:

Reexaminarea se va petrece on-line și va fi sub formă de convorbire orală (caz clinic și/sau bilet cu întrebări).

Fiecare student este obligat sa acceseze linkul în ziua și la ora programată.

Atât studenții, cât și comisia de examinare au obligația de a avea camera video și microfonul calculatorului deschise permanent.

Susținerea examenului on-line este înregistrată integral. În timpul derulării examenului este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace de informare.

Înainte de a începe examinarea, comisia de examen va solicita fiecărui student să se legitimeze, prezentând buletinul de identitate sau pașaportul.

 

Informația privind reexaminarea, facultatea de Medicină nr.1

 
18.06.2020
  data, ora  Linkul
Comisia 1 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/ynn-gdkz-oes
Comisia 2 18.06.2020, 14:00 meet.google.com/qyo-jxwx-iey
Comisia 3 18.06.2020, 14:00 meet.google.com/yxm-bbjd-hok
Comisia 4 18.06.2020, 14:00 meet.google.com/zva-anzr-zvf

 

 
25.06.2020
  data, ora  Linkul
Comisia 1 25.06.2020, 15:00 meet.google.com/ynn-gdkz-oes
Comisia 2 25.06.2020, 10:00 meet.google.com/qyo-jxwx-iey
Comisia 3 25.06.2020, 10:00 meet.google.com/yxm-bbjd-hok
Comisia 4 25.06.2020, 10.00 meet.google.com/peh-wnjs-sti
Comisia 5 25.06.2020, 10:00 meet.google.com/zva-anzr-zvf

Studenții sunt informați prin SIMU privind ora programată și Comisia, la care vor susține examenul.  

 

The re-examination at the Discipline of Gastroenterology:

The exam will be online in the form of an oral conversation (clinical case and / or teoretical questions).

Each student is required to access the link on the day and time scheduled.

Both the students and the examination board have the obligation to switch on the video camera and the computer microphone .

The exam is fully registered. The use of any means of information during the examination is strictly prohibited .

Before starting the examination, the examination board will ask each student to identify himself / herself by presenting his / her identity card or passport.

Information about re-examination for student, Faculty Medicine 2

 
18.06.2020:
  data, ora  Linkul
Examination board 1 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/syu-msod-nak
Examination board 2 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/jwv-jftr-qzo
Examination board 3 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/jwv-jftr-qzo
Examination board 4 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/amm-kizc-ugj
Examination board 5 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/peq-shyb-ijk
Examination board 6 18.06.2020, 15:00 meet.google.com/wza-syrh-joq

 

 
25.06.2020:
  data, ora  Link
Examination board 1 25.06.2020, 10:00

meet.google.com/syu-msod-nak

Examination board 2 25.06.2020, 15:00

meet.google.com/jwv-jftr-qzo

Examination board 3 25.06.2020, 10:00

meet.google.com/amm-kizc-ugj

Examination board 4 25.06.2020, 10:00

meet.google.com/wza-syrh-joq

Students are informed through SIMU about the scheduled time and the Examination board, at which they will take the exam.