Default Header Image

scurt istoric

Clinica medicală nr. 4 a fost deschisă în 1945, odată cu fondarea Institutului de Medicină din Chişinău. Iniţial se numea Catedra de medicină internă militară. Pe parcurs denumirea a fost schimbată în Catedra de medicină internă nr. 2, apoi - medicină internă nr. 5, medicină internă nr. 6, medicină internă nr. 4, iar din 2012 – Disciplina (Catedra) de gastroenterologie, Clinica Medicală nr. 4, în cadrul Departamentului de Medicină Internă. De la fondare până în prezent, baza clinică a Catedrei este IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga", iar din 2011 – şi IMSP Spitalul Ministerului Afacerilor Interne.

Şefii de catedră:

1945-1951 – prof. N. Cornetov. A fost primul terapeut principal al ţării, organizatorul şi preşedintele Societăţii terapeuţilor din Chişinău.

1951-1966 – prof. Mihail Poliuhov. Este autorul a peste 40 de lucrări ştiinţifice; a pregătit mai mulţi doctori în ştinţe medicale, inclusiv şi prof. C. Babiuc, conf. V. Botnari, prof. V. T. Dumbravă.

1966-1971 – prof. Tatiana Corovina, hematologul principal al Moldovei, fondatorul Serviciului de hematologie. A pregătit o pleiadă de specialişti de calificare înaltă, inclusiv E. Streleţchi, dr. şt. med.

1962-1986 – prof. M. Bocicariov, specialist în domeniul pulmonologiei, terapiei de campanie şi toxicologiei. A adus o mare contribuţie la dezvoltarea pulmonologiei naţionale. Este autor a trei monografii. Sub conducerea sa au susţinut tezele de doctor în medicină specialiștii: I. Butorov, V. Butorova, N. Bodrug.

1987-2016 – prof. Vlada-Tatiana Dumbravă, care a pus bazele gastroenterologiei şi hepatologiei naţionale.

Din 2016 până în prezent Disciplina este condusă de Eugen Tcaciuc, dr. hab. şt. med., conf. univ.

Pe parcursul anilor, la Catedră au activat: T. Moşneaga, C. Babiuc, S. Matcovschi, I. Butorov, N. Bodrug, M. Bogulean, E. Streleţchi, L. Grib, A. Vasilachi, E. Bivol, T. Cepoi, P. Testemiţanu, V. Starostenco, A. Negreaţă, G. Gorea, A. Calinina, G. Caraneagra, J. Raşciupchin, M. Marian, L. Bondarenco, I. Maximova, E. Celac, G. Neghina, E. Cebotareova, V. Bădărău.

La momentul fondării Catedrei, predarea a fost preconizată pentru studenţii din anii V şi VI la toate disciplinele medicinii interne, inclusiv terapia de campanie, hematologia şi endocrinologia. După fondarea catedrelor respective, procesul didactic se axează pe predarea disciplinelor de bază ale medicinii interne: cardiologie, gastroenterologie, nefrologie, reumatologie, alergologie, profpatologie. Pe parcursul anilor, la Catedră are loc instruirea studenţilor Facultăţilor de Medicină, Pediatrie, Sănătate publică. Din 2011, Catedra asigură predarea disciplinelor de gastroenterologie și hepatologie pentru studenţii din anul V, Facultatea de Medicină şi a cursurilor opţionale de dietetică şi imunologie clinică pentru studenţii din anul VI, Facultatea Medicină. Din 2012, Catedra devine baza pentru instruirea continuă în gastroenterologie şi hepatologie a medicilor gastroenterologi, internişti și a medicilor de familie.

În 1989, pe lângă Catedră, a fost creat Laboratorul ştiinţific de gastroenterologie. Catedra este organizatoarea şi coordonatoarea Serviciului de gastroenterologie şi hepatologie din Moldova. Din iniţiativa Catedrei a fost fondată Organizaţia nestatală a gastroenterologilor și hepatologilor „HEPATEG”.