Default Header Image

Colaborare internațională

Persoane implicate de la catedră:

Valeriu Revenco – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Liviu Grib – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Romeo Grăjdieru – conferențiar universitar, doctor în ştiinţe medicale.

2. “Mecanismele patofiziologice a insulinorezistenţei şi tulburările fluxului coronarian la pacienţii cu sindrom metabolic”, din cadrul Programului comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul (Republican) Cercetări Fundamentale din Republica Belarus. Realizat 2008-2009.

Persoane implicate de la catedră:

Valeriu Revenco – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

Liviu Grib – profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale;

***

un fisier pdf cu link

***

primul link