Default Header Image

Publicaţii

MANUALE NAŢIONALE:

 1. Sub redacţia VLADA-TATIANA DUMBRAVA. Medicina Internă Vol. II Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie. Chişinău, 2007, 640 pag. ISBN 978-9975-100-19-9
 2. Onu V., Dumbrava V., Lupaşco Iu. Imunitatea şi alergiaChişinău, 2007. 447 pag, ISBN 978-9975-918-98-5
 3. Sub redacţia VLADA-TATIANA DUMBRAVA Medicină Internă Vol. II. Gastroenterologie Hepatologie Reumatologie, Ediţia II-a, Chişinău: 2008, 748 pag. ISBN 978-9975-915-60-1
 4. V. DUMBRAVA, A. PELTEC „Infecţia Helicobacter pylori”, Chişinău, 2005, 156 pag.

MONOGRAFII NAŢIONALE:

 1. ŢURCAN SVETLANA, Colita ulceroasă, Chişinău 2012, 192p, ISBN 978-9975-4333-7-2
 2. Sub redacţia DUMBRAVA VLADA-TATIANA, Bazele hepatologiei, în două volume. Chişinău, 2010, Vol. I- 400 p., II- 416 p. ISBN 978-9975-9896-6-4
 3. DUMBRAVA V., BERLIBA E., LUPAŞCO IU. Ficatul şi alcoolul. Chişinău, 2008, 298 pag. ISBN 978-9975-9926-6-4
 4. DUMBRAVA V-T., BERLIBA E., LUPAŞCO IU. Ficatul şi alcoolul. Chişinău: 2008, 298p. ISBN 978-9975-9926-6-4
 5. GONCIAR V., CAZACU V., DUMBRAVA V-T. Farmaco- şi fitoterapia în      gastroenterologie, Chişinău, 2006, 184 p.
 6. V. DUMBRAVA, I. ROMANCIUC, A. PELTEC Dispepsia funcţională, Chişinău 2005, 127 pag

 

GHIDURI PRACTICE:

 1. V. DUMBRAVA, IU. LUPAŞCO, M.MAZUR, A. ŢURCANU, Ficatul şi medicamentele, Chişinău, 2004
 2. V. ONU, V. DUMBRAVA, A. GRIBINIUC, L. PROCOPIŞINA, Alergia la medicamente, Chişinău 2004

ELABORĂRI METODICE:

 1. V. DUMBRAVA, V. ONU, A. GRIBINIUC, Profilaxia alergiei medicamentoase, Chişinău 2004
 2. V. ONU, A. GRIBINIUC, E. CHIRVAS, Polinozele, Chişinău 2004
 3. IU. LUPAŞCO, V. DUMBRAVA, L. GROPA, S. MAEV, Steatoza hepatică şi steatohepatita nonalcoolică, Chişinău, 2005

Suport de curs

Ghiduri metodice

 1. Berliba E., Turcanu A. Autoimmune hepatitis. Guidelines for students. Chisinau: CEP „Medicina”, 2014, 69 p. ISBN 978-9975-118-35-4
 2. Turcanu A., Berliba E. Wilson’s disease. Basic facts. Guidelines for students. Chisinau: CEP „Medicina”, 2014, 65 p. ISBN 978-9975-118-36-1
 3. Peltec A., Turcanu A. Inflammatory bowel disease. Basic facts. Guidelines for students. Chisinau: CEP „Medicina”, 2014, 87 p. ISBN 978-9975-118-44-4.

Alte material instructive-metodice

 1. Turcanu A. Chronic viral hepatitis B. Course for students. Chișinău, 2013 http://gastroenterologie.usmf.md/wp-content/blogs.dir/92/files/sites/92/2013/06/Chronic-viral-hepatitis-B.pdf
 2. Turcanu A. Chronic hepatitis D. Course for students. Chisinău, 2013 http://gastroenterologie.usmf.md/wp-content/blogs.dir/92/files/sites/92/2013/06/Chronic-viral-hepatitis-D.pdf