Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

 1. Anca Trifan, Cristian Gheorghe, Dan Dumitrașcu,Mircea Diculescu, et all. Gastroenterologie și hepatologie clinică. Editura Medicală, București - 2018. 1068 pag.

 2. Badea R., Dudea S., Mircea P., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică. Vol.I, Editura Medicală, București, 2000.
 3. Dumbrava Vlada-Tatiana Bazele Hepatologiei. Chișinău: ”Tipografia Sirius”, 2010, vol. II, ISBN 978-9975-9896-6-4
 4. Cristian Gheorghe Endoscopie digestivă diagnostică. In: Irinel Popescu ed.Tratat de chirurgie, volumul VIII, partea IA Chirurgie generală. Editura Academiei Române, București 2008, p.166-181
 5. Harrison. Principiile medicinei interne. Ediția a XIV-a, 2017, Editura „Teora”, 1591 p
 6. Mauss, Berg, Rockstroh, Sarrazin, Wedemeyer Hepatology. A clinical Textbook, 8th Edition 2017, 728 p, ISBN 978-3-941727-22-9
 7. Peltec A., Turcanu A. Inflammatory bowel disease. Basic facts. Guidelines for students. Chisinau: CEP „Medicina”, 2014, 87 p. ISBN 978-9975-118-44-4.
 8. Protocoalele Clinice Naționale, la temele corespunzătoare
 9. Tanțău, Marcel. Medicină internă. Gastroenterologie. Hepatologie: Manual pentru studenți / Marcel Tanțău, Zeno Spârchez, AndradaSeicean; Universitatea de MedicinășiFarmacie "luliuHațieganu". - Cluj-Napoca :Editura Medicală Universitară "luliuHațieganu", 2016. - 712 p.
 10. Tcaciuc E; Modificările hemodinamice în ciroza hepatică. Monografie. F.E-P.Tipografia Centrală, Chișinău, 2016, 268 p., ISBN 978-9975-53-668-4.
 11. Țurcan Sv., Colita ulceroasa. Chisinau 2012, 192 p. ISBN 978-9975-4333-7-2.
 12. Țurcanu A. Hepatopatii non-virale. Reflecții și percepții. Tipografia Sirius. Chișinău, 2016, 228 p. ISBN 978-9975-57-211-8