Departamentul Medicină Internă: Disciplina Gastroenterologie

 
 

Istoric

Clinica medicală nr. 4 a fost fondată în 1945, în momentul formării Institutului de Medicină din Chişinău. Iniţial avea denumirea de catedra de medicină internă militară, pe parcurs denumirea a fost schimbată în Catedra de medicină internă nr. 2, apoi Medicină internă nr. 5, Medicină internă nr. 6, Medicină internă nr. 4, din 2012 – Disciplina (Catedra) de gastroenterologie, Clinica Medicală nr.4, Departamentul de Medicină internă. De la fondare până în prezent baza clinică a catedrei este IMSP Spitalul Clinic Republican, din 2011 – şi IMSP Spitalul MAI.

Şefii de catedră:

1945-1951 – prof. N. Cornetov. A fost primul terapeut principal al ţării, organizatorul şi preşedintele Societăţii terapeuţilor din Chişinău.

1951-1966 – prof. Mihail Poliuhov. Este autorul a peste 40 de lucrări ştiinţifice, a pregătit mai mulţi doctori în ştinţe medicale, inclusiv şi prof. C. Babiuc, conf. V. Botnari, prof. V. T. Dumbravă.

1966-1971 – prof. Tatiana Corovina, hematologul principal al Moldovei, fondatorul serviciului de hematologie. A pregătit o pleiadă de specialişti de calificare înaltă, inclusiv de E. Streleţchişi, dr. şt. med.

1962-1986 – prof. M. Bocicariov, specialist în domeniul pulmonologiei, terapiei de campanie şi toxicologiei. A adus o mare contribuţie în dezvoltarea pulmonologiei naţionale, este autor a 3 monografii, sub conducerea lui au susţinut tezele de doctor în medicină persoanele: I. Butorov, V. Butororva, N. Bodrug.

1987-2016 – prof. Vlada-Tatiana Dumbravă, care şi a pus bazele gastroenterologiei şi hepatologiei naţionale.

Din 2016 până în prezent Disciplina este condusă de Eugen Tcaciuc, dr.hab.şt.med., conf.univ.

Pe parcursul anilor, în cadrul catedrei au activat: T. Moşneaga, C. Babiuc, S. Matcovschi, I. Butorov, N. Bodrug, M. Bogulean, E. Streleţchi, L. Grib, A. Vasilachi, E. Bivol, T. Cepoi, P. Testemiţanu, V. Starostenco, A. Negreaţă, G. Gorea, A. Calinina, G. Caraneagra, J. Raşciupchin, M. Marian, L. Bondarenco, I. Maximova, E. Celac, G. Neghina, E. Cebotareova, V. Bădărău.

În momentul fondării catedrei, predarea a fost preconizată pentru studenţii anilor V şi VI la toate disciplinele medicinii interne, inclusiv terapia de campanie, hematologia şi endocrinologia. După fondarea catedrelor respective, procesul didactic se axează pe predarea disciplinelor de bază ale medicinii interne: cardiologie, gastroenterologie, nefrologie, reumatologie, alergologie, profpatologie. Pe parcursul anilor, la Catedră se efectua predarea pentru studenţii Facultăţilor Medicină, Pediatrie, Sănătate publică. Din 2011 la Catedră are loc predarea disciplinei Gastroenterologie, Hepatologie pentru studenţii anului V, Facultatea Medicină, şi a cursurilor opţionale Dietetica şi Imunologie clinică pentru studenţii anului VI, Facultatea Medicină. Din 2012 catedra este baza pentru instruirea continuă în gastroenterologie şi hepatologie a medicilor gastroenterologi, internişti, medicilor de familie.

În 1989, pe lângă catedră, a fost creat laboratorul ştiinţific de gastroenterologie. Catedra este organizatorul şi coordonatorul serviciului de gastroenterologie şi hepatologie din Moldova. Din iniţiativa catedrei a fost fondată organizaţia nestatală a gastroenterologilor, hepatologilor „HEPATEG”.