Department of Internal medicine, Gastroenterology

 
 

Publications

TEXTBOOKS:

 1. Sub redacţia VLADA-TATIANA DUMBRAVA. Medicina Internă Vol. II Gastroenterologie, Hepatologie, Reumatologie. Chişinău, 2007, 640 pag. ISBN 978-9975-100-19-9
 2. Onu V., Dumbrava V., Lupaşco Iu. Imunitatea şi alergia. Chişinău, 2007. 447 pag, ISBN 978-9975-918-98-5
 3. Sub redacţia VLADA-TATIANA DUMBRAVA Medicină Internă Vol. II. Gastroenterologie Hepatologie Reumatologie, Ediţia II-a, Chişinău: 2008, 748 pag. ISBN 978-9975-915-60-1
 4. V. DUMBRAVA, A. PELTEC „Infecţia Helicobacter pylori”, Chişinău, 2005, 156 pag.

MONOGRAPHS:

 1. ŢURCAN SVETLANA, Colita ulceroasă, Chişinău 2012, 192p, ISBN 978-9975-4333-7-2
 2. Sub redacţia DUMBRAVA VLADA-TATIANA, Bazele hepatologiei, în două volume. Chişinău, 2010, Vol. I- 400 p., II- 416 p. ISBN 978-9975-9896-6-4
 3. DUMBRAVA V., BERLIBA E., LUPAŞCO IU. Ficatul şi alcoolul. Chişinău, 2008, 298 pag. ISBN 978-9975-9926-6-4
 4. DUMBRAVA V-T., BERLIBA E., LUPAŞCO IU. Ficatul şi alcoolul. Chişinău: 2008, 298p. ISBN 978-9975-9926-6-4
 5. GONCIAR V., CAZACU V., DUMBRAVA V-T. Farmaco- şi fitoterapia în gastroenterologie, Chişinău, 2006, 184 p.
 6. V. DUMBRAVA, I. ROMANCIUC, A. PELTEC Dispepsia funcţională, Chişinău 2005, 127 pag 

PRACTICAL GUIDELINES:

 1. V. DUMBRAVA, IU. LUPAŞCO, M. MAZUR, A. ŢURCANU, Ficatul şi medicamentele, Chişinău, 2004
 2. V. ONU, V. DUMBRAVA, A. GRIBINIUC, L. PROCOPIŞINA, Alergia la medicamente, Chişinău 2004

ELABORĂRI METODICE:

 1. V. DUMBRAVA, V. ONU, A. GRIBINIUC, Profilaxia alergiei medicamentoase, Chişinău 2004
 2. V. ONU, A. GRIBINIUC, E. CHIRVAS, Polinozele, Chişinău 2004
 3. IU. LUPAŞCO, V. DUMBRAVA, L. GROPA, S. MAEV, Steatoza hepatică şi steatohepatita nonalcoolică, Chişinău, 2005

Lectures for students:

 1. Chronic viral hepatitis B
 2. Chronic viral hepatitis C
 3. Chronic viral hepatitis D
 4. Inflammatory bowel disease
 5. GERD
 6. Peptic ulcer
 7. Treatment & Management of peptic ulcer